Trixbox と skype ( Skype for Asterisk)

Skype for asterisk をインストールしてみた。

# cd /usr/local/src
# mkdir skypeforasterisk
# cd skypeforasterisk
# wget http://downloads.digium.com/pub/register/x86-32/register
# chmod 500 register
# ./register
購入して送られてきたキーを入れて、ライセンスファイルを作成した

# wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/skypeforasterisk/asterisk-1.6.2.0/x86-32/skypeforasterisk-1.6.2.0_1.1.2-x86_32.tar.gz
# tar xzvf skypeforasterisk-1.6.2.0_1.1.2-x86_32.tar.gz
# cd skypeforasterisk-1.6.2.0_1.1.2-x86_32
# make
# make install
# make samples
# cp chan_skype.conf.sample /etc/asterisk/chan_skype.conf
# cd /etc/asterisk
# vi chan_skype.conf

設定

# cd /usr/local/src
# mkdir g729
# cd g729
# wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/codec_g729/benchg729/x86-32/benchg729-1.0.8-x86_32
# chmod 500 benchg729-1.0.8-x86_32
# ./benchg729-1.0.8-x86_32

適切な実行ファイルを調べた

# wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/codec_g729/asterisk-1.6.2.0/x86-32/codec_g729a-1.6.2.0_3.1.5-pentium4m_32.tar.gz
# tar xzvf codec_g729a-1.6.2.0_3.1.5-pentium4m_32.tar.gz
# cd codec_g729a-1.6.2.0_3.1.5-pentium4m_32
# cp codec_g729a.so /usr/lib/asterisk/modules
実行ファイルが適切でないと、asterisk自体が落ちる

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。